Методична робота

 «Методична робота  в  Обавському ДНЗ»

Успішне здійснення комплексу завдань, які поставили перед дошкільними працівниками Закон «Про дошкільну освіту», «Національна доктрина розвитку освіти в Україні», «Базовий компонент дошкільної освіти» в значній мірі залежить від особистості педагога, його моральних якостей, професіоналізму, творчої активності, вміння організовувати навчально-виховний процес з впровадженням нових підходів до виховання дітей, орі­єнтації на особистість дитини.

На пошук шляхів удосконалення якості педагогічного процесу направлена робота колективу дошкільного  навчального закладу  та розроблена структура методичної роботи .

В дошкільному закладі зібрана хороша бібліотека найновіших педагогічних видань, розроблена система занять  по  розділах програми.

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

-    отримання знань педагогами;

-    вміння їх реалізувати на практиці;

-    наявність результативності в педагогічній роботі;

-    створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

Значна робота проведена в плані добору та систематизації матеріалів методкабінету. Сьогодні методичний кабінет є центром методичної служби, творчою лабораторією дошкільного закладу.


Розроблений  Паспорт методичного кабінету . ( Додається)

До послуг педагогів інформаційні стенд"Методичний всесвіт"

 

тематичні папки з різних розділів програми, зразки дидактичних посібників, упорядкована картотека літератури, статей, інновацій, передового досвіду. Під час оформлення та обладнання методичного кабінету витримані такі вимоги:


           відповідність оформлення сучасним вимогам до навчально-виховного процесу;

           поповнення матеріалу відповідності до вимог програми, сучасних інноваційних технологій;

           логічна послідовність і чіткість у розташуванні матеріалів, доступність для використання


Робота щодо підвищення професійної майстерності педагогів включає як традиційні форми роботи (тестування, курсова підготовка, самоосвіта), так і нові педагогічне ефективні форми, такі як педагогічні ігри.

Проведені відкриті заходи з педагогами та дітьми дали змогу зробити висновок, що колектив ефективно впроваджує в практику роботи різноманітні нетрадиційні форми  фізкультурно-оздоровчої роботи, шукає шляхи підготовки до реалізації базового компонента

В ДНЗ зібрано багато матеріалів по даній темі :

   рекомендації щодо організації роботи з дітьми, що мають відхилення у фізичному розвитку;

    комплекси ранкової гімнастики, фізкультурні свята, розваги.

Робота ведеться в наступних напрямках:

   оздоровчо-профілактична;

   зміцнення здоров'я дитини через отримання фізичного навантаження;

   валеологічна освіта;

   блок заходів щодо доліковування.

Кожний рік колектив розглядає питання оздоровлення, виховання здорової дитини, профілактики захворювань з різних позицій на педагогічних радах, семінарах, у роботі з батьками. І кожний рік виникають нові проблеми, міняються підходи, розробляються нові технології.

Розв'язуючи з педагогами ту чи іншу проблему, особливу увагу звертають на питання збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини.

Відмінною рисою методичної роботи закладу є прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності педагогів, реалізації їх творчого потенціалу, які спрямовані на розвиток навчання і виховання дитини .

В дитячому садку  активно працює творча група в складі 4-ох чоловік

Методичний кабінет має такі педагогічні надбання:

1. Розроблена система роботи  по темі «Космос».

2. Зібрано багато матеріалу  на тему «Українознавство-народознавство».

 «Права дитини»

               

Організована гурткова робота в ДНЗ. Адже, нині вкрай актуальна проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і на­хилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини.

Систематично проводиться робота з батьками, для яких створено цікаві стенди в коридорах ДНЗ:                                              

Куток для батьків:

В почтовій сумці «Почтальон –ПЕЧКІН» приносить журнали для батьків , розроблені творчою групою на різні актуальні теми: «Загартування», «Темперамент», «Виховання працею», «Малюємо разом», «Зростаймо здоровими», «Пожежі від дитячих пустощів» тощо.

Рядом стоїть «Скринька зауважень та пропозицій», в яку батьки можуть анонімно вкласти свої пропозиції  чи зауваження щодо роботи ДНЗ.

А також «працює Телевізор», в якому вставляється цікава інформація про роботу закладу, яка систематично поновлюється.( про підготовку дітей до школи, про роботу за місяць тощо)

Режим дня оформлений в цікавій формі: на пелюстках квітки написані режимні моменти та вклеєні відповідні фотографії. Стрілка  справжнього годинника вказує на  відповідний режимний момент. Наприклад на фотографії стрілка годинника вказує на синій пелюсток на якому написано «Підготовка до сну. СОН» та вставлені фотографії дітей під час сну.

 

Відмінною рисою методичної роботи закладу є прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності педагогів, реалізації їх творчого потенціалу, які спрямовані на розвиток навчання і виховання дитини.