Гурток "Компютер і дошкільник"

( керівник Кобаска М.В.)

                                                           

 МЕТА:  сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця; формувати елементарне уявлення стрших дошкільників про комп'ютер як сучасний технічний засіб, який розширює інформаційні горизонти людини, наближає її можливості до загальносвітового рівня, допомагає орієнтуватися в умовах високої технізації життя; виховувати у дітей інтерес до ігор з використанням комп'ютерних програми.