Гурток в дошкільному закладі є самостійною додатковою формою освітнього процесу , його мета - задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності , розвивати її природні здатності , загальні та спеціальні здібності , своєчасно виявити обдарованість дітей. Гурткова робота в нашому дошкільному закладі стала невід'ємною частиною освітнього процесу.

У нас працюють гуртки:

*Гурток інструментального ансамбля "Дзвіночок"

(керівник  Любка О.М.)

МЕТА: формувати мелодичну ступінь діяльності підбору мелодії на слух. Вчити дітей  добре орієнтуються в завданні,  спочатку прислухатися до  звуків, підлаштуватися до них голосом,  легко переходити від образів-інтонацій до підбору коротких, а потім  і до все  більш розвернутих мелодій, переносити способи дій  на ньому на інші музичні інструменти. На основі діяльності підбору мелодії на слух продовжувати формування дитячу інструментальну творчость. 
 
*Гурток "Вправні пальчики"

 (керівник Лакатош М.Ю.) 

МЕТА: Гурток художньо-естетичного циклу сприяє розвитку у дітей асоціативно-образного мислення, уяви, ознайомленню з елементами художньої грамоти, засобами і прийомами аплікації, а також розвитку у дошкільників чуттєвого сприйняття світу  і формування естетичного ставлення до нього , художнього смаку, творчих здібностей .  Спілкування дітей з художнім матеріалом дарує радість натхнення і перетворює аплікації в процес насолоди.
*Гурток іноземної мови "Англійська мова" 

( керівник Мешко К.В.) 
МЕТА: сприяти повноцін­ному й різнобічному   розвиткові дошкільника; виховувати його почуття, волю, інтелект; вправляти в моральній поведінці; створювати сприятливі умови для оволодіння дитиною основами іншомовного спілкування; збалансовувати розвивальні, виховні та освітні цілі.

* Гурток "Компютер і дошкільник"

( керівник Кобаска М.В.)

                                                           

 МЕТА:  сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця; формувати елементарне уявлення стрших дошкільників про комп'ютер як сучасний технічний засіб, який розширює інформаційні горизонти людини, наближає її можливості до загальносвітового рівня, допомагає орієнтуватися в умовах високої технізації життя; виховувати у дітей інтерес до ігор з використанням комп'ютерних програми.


У нас можуть працювати  гуртки:

* Гурток з малювання " Художня студія" (керівник Лакатош М.Ю.)